ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1. Στο protagon.gr
      http://www.protagon.gr/Default.aspx?tabid=37
του Σταύρου Θεοδωράκη
18/07/2010

2. Στο decad στιχομυθίεςψηφιακης σχεδίασης
       http://www.iatroudakis.gr/cad/el/blog/archetypes/
      του Παντελή Ιατρουδάκη με τίτλο αρχέτυπα

3. Στο http://osgouros.blogspot.com/
 

            
Ανιχνεύοντας με το βλέμμα τις απτές εικόνες
         και το άδηλο σύμπαν των νοημάτων της κατασκευής
              του Οδυσσέα Σγουρού