Γιώργος Τριανταφύλλου

Ο Γιώργος Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951.........